O Nas

Jesteśmy liderem w zakresie konstrukcji i produkcji szerokiego zakresu produktów i rozwiàzań pod
potrzeby klienta w celu ochrony przed niszczàcym działaniem przepièć piorunowych i dorywczych.


Jesteśmy brytyjskim producentem elementów ograniczników przepièć z ponad 50-letnim doświadczeniem,
nasz zakres produktów ciàgle siè poszerza i aktualnie dostarczamy Komponenty Ochrony
Przeciwprzepièciowej, Ograniczniki Przepièć i Moduły do stosowania na różnych rynkach
włàczajàc transport kolejowy i tramwajowy, budownictwo i konstrukcje, ochronè w domu i biurze,
ochronè sieci informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz ochronè i bezpieczeństwo.
Wierzymy, że jesteśmy wyjàtkowi, ponieważ:

  • Jesteśmy jedynym producentem warystorów MOV w Wielkiej Brytanii i jednym z kilku w Europie
  • Posiadamy własne laboratorium badawcze i rozwojowe zlokalizowane w Wielkiej Brytanii
  • Posiadamy własne zdolności konstrukcyjne i produkcyjne
  • Oferujemy produkty pod potrzeby klienta po standardowych cenach
  • Odpowiadamy szybko i pozytywnie na potrzeby klienta

Różnorodna światowa platforma Klienta wsparta przez lokalne organizacje Sprzedaży i Dystrybucji
jest istotna w rozwoju naszych możliwości globalnych dostaw. Zapewniamy, że wszystkie nasze procesy
zwiàzane z Konstrukcjà, Badaniami i Produkcjà sà zgodne z wszystkimi zwiàzanymi normami
mièdzynarodowymi oraz procedurami jakościowymi.

  • Wszystkie nasze produkty sà zgodne z RoHS, jesteśmy zarejestrowani w WEEE.
  • Nasze Systemy Projektowania, Produkcji i Zapewnienia Jakości spełniajà normè ISO 9001- 2008
  • Dostarczamy produkty spełniajàce wymagania norm krajowych i mièdzynarodowych włàczajàc
    UL, CEE, BS i IEC.

W celu pomocy w zidentyfikowaniu Twoich potrzeb w zakresie Ochrony
Przeciwprzepièciowej KLIKNIJ TUTAJ na nasz diagram.

 

Copyright 2014 PD Devices Ltd.
All rights reserved.