Produkty

 

Transport kolejowy

Budynki i Usługi

Wytwarzanie i Dystrybucja
Energii Elektrycznej

Biuro i Dom

Sieci informatyczne i telekomunikacyjne

Obrona i Bezpieczeństwo

Warystory MOV

Budynki i Usługi – Przemysłowe i Handlowe

Kable zasilające prądu przemiennego wchodzące do budynku są punktami, przy których mogą wystąpić duże zaindukowane przepięcia łączeniowe lub piorunowe. Nasz zakres produktów do zasilania głównego, paneli zasilania awaryjnego i paneli dystrybucyjnych zapewnia skoordynowaną ochronę przepięciową.

Serwery, komputery główne, centrale PABX i podobny osprzęt stanowią krytyczne elementy dostarczanych usług i dlatego muszą być wyposażone w lokalną ochronę przeciwprzepięciową.

Oferujemy duży zakres produktów zapewniających skoordynowaną ochronę przeciwprzepięciową zarówno dla całych budynków jak i ich elektrycznego i elektronicznego wyposażenia.

Wszystkie produkty są projektowane i produkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm Międzynarodowych (EN, BS, UL, itp.).

Wejścia kabli zasilających  - Więcej informacji i dane techniczne

Ochrona jednofazowa i trójfazowa zaprojektowana do instalacji w punkcie wejścia kabla zasilającego do budynku. Dostępne są produkty z wieloma opcjami i właściwościami.

Dystrybucja wewnętrzna zasilania i ochronniki ‘Spur’ - Więcej informacji i dane techniczne

Urządzenia ochronne zaprojektowane do instalacji za wejściami kabli zasilających, w panelach zasilania awaryjnego lub jako indywidualne ochronniki ’spur’.


Listwy zasilające - Więcej informacji i dane techniczne

Duży zakres wielogniazdowych listew z licznymi kombinacjami ochrony przeciwprzepięciowej, ochroną przed zakłóceniami radiowymi i filtrem przeciwzakłóceniowym z powszechnie używanymi formatami wtyczek i gniazd.

Wtyczki i adaptery - Więcej informacji i dane techniczne

Produkujemy zróżnicowany zakres wtyczek i adapterów spełniających wymagania norm IEC, CEE i BS.

Sieci informatyczne i telekomunikacyjne  - Więcej informacji i dane techniczne

Globalne sieci komunikacyjne stale się rozwijają stając się ważne we wszystkich dziedzinach życia, dlatego ochrona przed przepięciami pochodzącymi ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych jest bardzo ważna.

 

Copyright © 2014 PD Devices Ltd.
All rights reserved.