Produkty

 

Transport kolejowy

Budynki i Usługi

Wytwarzanie i Dystrybucja
Energii Elektrycznej

Biuro i Dom

Sieci informatyczne i telekomunikacyjne

Obrona i Bezpieczeństwo

Warystory MOV

Obrona i Bezpieczeństwo

Moduły chroniące przed Impulsem Elektromagnetycznym

Produkujemy szeroki zakres urządzeń do ochrony przed efektami wybuchu urządzeń nuklearnych na dużej wysokości. Rezultatem takiego wybuchu jest powstanie impulsów elektromagnetycznych, które indukują wysokonapięciowe stany nieustalone na odkrytych przewodach.

EMP może oddziaływać na kilku tysiącach km2 o natężeniu dziesiątek kV. To może spowodować poważne uszkodzenia izolacji, przebicie półprzewodników i w konsekwencji awarię krytycznego wyposażenia.

Najbardziej znaczące mogłoby być awaria w dostawie energii elektrycznej i systemach komunikacyjnych.

Oferujemy produkty zapewniające ochronę dla większości aplikacji:-

  • Od linii sygnałowych i telekomunikacyjnych niskiego napięcia do instalacji wysokoprądowych i wysokonapięciowych.
  • Od10V, 5A ciągłej pracy przy maksymalnej zdolności udarowej 4.5kA (8/20s), aż do 500V, 600A ciągłej pracy przy
    zdolności udarowej 50kA.
Opis Dane techniczne
Urządzenie 12-kanałowe. ZOMM 108-309-1-12 vPD1.pdf
Urządzenie 8-kanałowe. ZOMM 108-XXX-1-8 vPD1.pdf
Urządzenia 16-kanałowe do Strefy 2. (Uc 10 120Vac i 12 156Vdc) ZOMM 108-XXX-1-16 vPD1.pdf
Composant Urządzenia 8-kanałowe do Strefy 2. (Uc 10 120Vac i 12 156Vdc) ZOMM 108-XXX-2-8 vPD1.pdf
Urządzenia 2-kanałowe do Stref 0,1 i 2. (Uc 120 - 440Vac) ZOMM 123-XXX-4-2 vPD1.pdf
Urządzenia 4-kanałowe do Stref 0,1 i 2. (Uc120 - 440Vac) ZOMM 123-XXX-4-4 vPD1.pdf
Urządzenie 4-kanałowe do ochrony silników trójfazowych,PWM. ZOMM 123-3S16-6-4 vPD3.pdf
Urządzenia 33-kanałowe do Strefy 2. (Uc25 - 280Vac) ZOMM 124-XXX-1-33 vPD1.pdf
Urządzenie 20-kanałowe. ZOMM 124-303-1-20 vPD1.pdf
Urządzenia 2-kanałowe do Strefy 1. (Uc50 - 320Vac) ZOMM 127-XXX-1-2 vPD1.pdf
Urządzenia 4-kanałowe do Strefy 1. (Uc50 - 320Vac) ZOMM 127-XXX-1-4 vPD1.pdf
Urządzenia 2-kanałowe do Strefy 1. (Uc50 - 320Vac) ZOMM 127A-XXX-1-2 vPD1.pdf
Urządzenia 4-kanałowe do Strefy 1. (Uc50 - 320Vac) ZOMM 127A-XXX-1-4 vPD1.pdf
Urządzenia 8-kanałowe do Strefy 1. (Uc50 - 320Vac) ZOMM 131-XXX-1-8 vPD1.pdf
Urządzenia16-kanałowe do Strefy 2. (Uc25 - 280Vac) ZOMM 131-XXX-1-16 vPD1.pdf
Urządzenia 2-kanałowe do Stref 0,1 i 2. (Uc110 - 440Vac) ZOMM 133-XXX-2-2 vPD1.pdf
Urządzenia 4-kanałowe do Stref 0,1 i 2. (Uc110 - 530Vac) ZOMM 135-XXX-2-4 vPD1.pdf
Urządzenia 1-kanałowe do Stref 0,1 i 2. (Uc50 - 600Vac) ZOMM 141-XXX-4-1 vPD1.pdf
Urządzenia 4-kanałowe do Stref 0,1 i 2. (Uc50 - 280Vac) ZOMM 205-XXX-2-4 vPD1.pdf
Urządzenia 8-kanałowe do Stref 0,1 i 2. (Uc50 - 280Vac) ZOMM 210-XXX-2-8 vPD1.pdf
Urządzenia 30-kanałowe do Stref 0,1 i 2. (Uc50 - 280Vac) ZOMM 221-XXX-1-30 vPD1.pdf
Urządzenia 4-kanałowe do Stref 0,1 i 2. (Uc120 - 440Vac) ZOMM 223-XXX-4-4 vPD1.pdf
Urządzenia 2-kanałowe do ochrony oświetlenia awaryjnego. (Uc110 - 250Vac) ZOMM 237-XXX-1-2 vPD1.pdf
Urządzenia 2-kanałowe do ochrony linii sygnałowej i telefonicznej. ZOMM 301 vPD1.pdf
Urządzenia 2-kanałowe do ochrony linii sygnałowej i telefonicznej. ZOMM 301S vPD1.pdf

Copyright 2014 PD Devices Ltd.
All rights reserved.