Produkty

 

Transport kolejowy

Budynki i Usługi

Wytwarzanie i Dystrybucja
Energii Elektrycznej

Biuro i Dom

Sieci informatyczne i telekomunikacyjne

Obrona i Bezpieczeństwo

Warystory MOV

Wytwarzanie energii elektrycznej

Nasza rodzina urządzeń AZA z warystorami MOV oferuje rozwiązania pod potrzeby klienta do zabezpieczeń przed przepięciami wzbudnicy DC i podobnych systemów. Szeroki zakres napięć ciągłej pracy oraz energii systemu może być zlokalizowany w mocnych I kompaktowych zespołach. Mogą być dostarczane, jako indywidualne jednostki lub konfigurowane na płytach montażowych do bezpośredniej instalacji.

Nazwa opis Dane techniczne
AZA Series AZA
- Konstrukcje pod potrzeby Klienta do ochrony zasilania wzbudnic DC .
AZA Series vPD1.pdf

Dystrybucja energii elektrycznej

Dostarczamy ograniczniki przepięć średniego napięcia w osłonie silikonowej (ASM) i unikalny ogranicznik przepięć TISA, który działa, jako ogranicznik i izolator wsporczy. Nasza rodzina ograniczników przepięć SVL zapewnia ochronę osłon kablowych przez wiązanie krzyżowe osłon kablowych i przewodu uziomowego.

Ten zakres ograniczników do sieci dystrybucyjnej Klasy1 jest badany i certyfikowany na zgodność z normami EN 60099-4 i IEC 61109.  Dostępne są również liczne akcesoria montażowe, szczegóły na życzenie.

Nazwa Opis Dane techniczne
PDTISA18 Połączenie izolatora odciągowego i ogranicznika przepięć
- Stosowany w systemach dystrybucji średniego napięcia, zgodny z normą EN 60099-4.  Napięcie znamionowe może być dobrane na życzenie Klienta.
(PL) PDTISA18 vPD1.pdf
ASM Ogranicznik przepięć średniego napięcia w osłonie silikonowej
- Stosowany w systemach dystrybucji średniego napięcia, zgodny z normą EN 60099-4. Napięcia znamionowe od 5.0 do 45.0kVrms. Dostępne różne akcesoria montażowe.
ASM vPD1.pdf
PDSVL Rodzina osłonowych ograniczników napięcia
- Osłonowe ograniczniki napięcia do tłumienia napięć zaindukowanych w osłonach kabli.  Szczegóły dotyczące wartości znamionowych dostępne na życzenie.
(PL) SVL Series vPD2.pdf
PDSVL16 Osłonowy ogranicznika napięcia do wiązania krzyżowego osłon kablowych i przewodu uziomowego. (PL) SVL16 vPD3.pdf
PDSVL03 Osłonowy ogranicznik napięć do wiązania krzyżowego osłon kablowych i przewodu uziomowego SVL03 vPD1.pdf
PDSVL06 Osłonowy ogranicznik napięć do wiązania krzyżowego osłon kablowych i przewodu uziomowego SVL06 vPD1.pdf
PDLVLb500

Ograniczniki niskiego napięcia do redukcji ‘napięć statycznych’ w infrastrukturze.

PDLVLb500 vPD1.pdf
PDLV Series

Ograniczniki niskiego napięcia do ochrony napowietrznych linii zasilających.

(PL) PDLV Series vPD1.pdf
LVA415-5

Zaprojektowane do stosowania w liniach zasilających AC i DC w celu zapewnienia ochrony przed przepięciami piorunowymi i łączeniowymi.

LVA415-5 vPD2.pdf

 

Copyright © 2014 PD Devices Ltd.
All rights reserved.