Produkty

 

Transport kolejowy

Budynki i Usługi

Wytwarzanie i Dystrybucja
Energii Elektrycznej

Biuro i Dom

Sieci informatyczne i telekomunikacyjne

Obrona i Bezpieczeństwo

Warystory MOV

Biuro i Dom

Posiadamy szeroki zakres produktów zaprojektowanych do zapewnienia ochrony przeciwprzepięciowej wyposażenia elektrycznego i urządzeń we wszystkich handlowych i domowych aplikacjach.

Są to wtyczki i adaptery, wielogniazdowe listwy zasilające i moduły ochrony danych.

Wszystkie spełniają wymagania stosownych norm krajowych i międzynarodowych (EN, BS, IEC, itp.)

Wejścia kabli zasilających - Więcej informacji i dane techniczne

Ochrona jednofazowa i trójfazowa zaprojektowana do instalacji w punkcie wejścia kabla zasilającego do budynku. Dostępne są produkty z wieloma opcjami i właściwościami.

Listwy zasilające - Więcej informacji i dane techniczne

Duży zakres wielogniazdowych listew z licznymi kombinacjami ochrony przepięciowej, ochroną przed zakłóceniami radiowymi i filtrem przeciwzakłóceniowym z powszechnie używanymi formatami wtyczek i gniazd.

Wtyczki i adaptery - Więcej informacji i dane techniczne

Produkujemy zróżnicowany zakres wtyczek i adapterów spełniających wymagania norm IEC, CEE i BS.

Sieci informatyczne i telekomunikacyjne - Więcej informacji i dane techniczne

Globalne sieci komunikacyjne stale się rozwijają stając się ważne we wszystkich dziedzinach życia dlatego ochrona przed przepięciami pochodzącymi ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych jest bardzo ważna.

 

Copyright 2014 PD Devices Ltd.
All rights reserved.