Produkty

 

Transport kolejowy

Budynki i Usługi

Wytwarzanie i Dystrybucja
Energii Elektrycznej

Biuro i Dom

Sieci informatyczne i telekomunikacyjne

Obrona i Bezpieczeństwo

Warystory MOV

Transport Kolejowy i Tramwajowy

Systemy kolejowe i tramwajowe wymagają ochrony przeciwprzepięciowej wyposażenia elektrycznego w całej infrastrukturze włączając:

Systemy Energetyczne i Sygnalizacyjne

Oferujemy zakres specjalistycznych produktów zaprojektowanych w celu spełnienia wymagań ochronnych sieci trakcyjnych.

Nazwa Opis Dane techniczne
DSP1A/TVS Produkty serii SSI, DSP1A/SSi/120AC, DSP1A/SSI/140AC I DSP1A/TVS powstał w oparciu o odnoszący sukcesy zakres produktów Distribution Surge Protector (DSP) przy użyciu technologii, która została zweryfikowana w lokalizacjach o najwyższej światowej aktywności wyładowań atmosferycznych.

Seria SSI, opracowana z dostawcami Network Rail Level 1, oferuje jednofazową ochronę przeciwprzepięciowa SSI z zastosowaniem technologii komponentów MOV lub SAD lub ich kombinacji.
(PL) DSP1A_TVS vPD1.pdf
DSP1A/ SSI/120AC Produkty serii SSI, DSP1A/SSi/120AC, DSP1A/SSI/140AC I DSP1A/TVS powstał w oparciu o odnoszący sukcesy zakres produktów Distribution Surge Protector (DSP) przy użyciu technologii, która została zweryfikowana w lokalizacjach o najwyższej światowej aktywności wyładowań atmosferycznych.

Seria SSI, opracowana z dostawcami Network Rail Level 1, oferuje jednofazową ochronę przeciwprzepięciowa SSI z zastosowaniem technologii komponentów MOV lub SAD lub ich kombinacji.
(PL) DSP1A_SSI_120 vPD2
DSP1A/SSI/140AC Produkty serii SSI, DSP1A/SSi/120AC, DSP1A/SSI/140AC I DSP1A/TVS powstał w oparciu o odnoszący sukcesy zakres produktów Distribution Surge Protector (DSP) przy użyciu technologii, która została zweryfikowana w lokalizacjach o najwyższej światowej aktywności wyładowań atmosferycznych.

Seria SSI, opracowana z dostawcami Network Rail Level 1, oferuje jednofazową ochronę przeciwprzepięciowa SSI z zastosowaniem technologii komponentów MOV lub SAD lub ich kombinacji.
(PL) DSP1A_SSI_140 vPD2
PDTA Unikalna konstrukcja ogranicznika do stosowania w aplikacjach trakcyjnych. Badany na zgodność z normą EN 60099-4 spełnia wymagania aplikacji Klasy 3 10kA. Dostępne wersje o różnych napięciach znamionowych. (PL) PDTA vPD3.pdf
PDLVL500M-1500M

Ogranicznik niskiego napięcia do redukcji ‘napięć statycznych’ w infrastrukturze.

(PL) PDLVL500M-1500M vPD4.pdf
PDBMA Ograniczniki przepięć montowane na wsporniku (PL) BMA Series vPD2.pdf
PDSVL Osłonowy ogranicznik napięć do wiązania krzyżowego osłon kablowych i przewodu uziomowego (PL) SVL Series vPD2.pdf
PDSVL16 Osłonowy ogranicznik napięć do wiązania krzyżowego osłon kablowych i przewodu uziomowego (PL) SVL16 vPD3.pdf
RTM Jednofazowe urządzenia z komponentami w technologii MOV lub SAD, zaprojektowane do aplikacji kolejowych w celu redukcji wskaźnika awarii podczas burz. (PL) RTM Series vPD2.pdf

Budynki i Stacje

Posiadamy duży zakres produktów zapewniających ochronę przeciwprzepięciową dla wszystkich typów budynków i ich wyposażenia.

Więcej informacji i dane techniczne

 

Copyright © 2014 PD Devices Ltd.
All rights reserved.